Haptonomie

Haptonomie is een persoonsgerichte therapie waarbij mensen geholpen worden zich (weer) te openen voor hun gevoelsleven en dat van anderen. Daarbij wordt gestreefd naar het op gang brengen of herstellen van de vanzelfsprekende bevestigende wisselwerking tussen het individu en zijn omgeving. De therapie is gericht op:

  • het gevoel voor eigenwaarde
  • het belang van affectieve relaties
  • het belang van de begeleidende kracht van gevoelens
  • het ontwikkelen van een authentieke open levenshouding.

De affectieve bevestiging is uitgangspunt en het krachtigste ‘middel’. De haptotherapeut gaat op een zorgvuldige en gedoseerde wijze om met deze affectiviteit in een therapeutisch proces. Daarbij blijft de therapeut in zijn handelen gericht op het mobiliseren van eigen mogelijkheden en kwaliteiten van de cliënt met een zorgvuldige afstemming van de mate van ondersteuning, uitnodiging, activering en confrontatie.

Samen met de cliënt wordt gezocht naar het opheffen van de effectieve spanning die het oorspronkelijke affectieve voelen beknelt. Deze spanning kan het gevolg zijn van het eenzijdig streven naar succes, doelmatigheid en effect op basis van onvoldoende bekendheid met en aandacht voor het gevoelsleven.(bron)

Aan veel klachten die zich fysiek uiten ligt ook een psychosociale factor ten grondslag. Daardoor vormt haptonomie een welkome aanvulling binnen de visie van PMC Meppel. Evert werkt ook samen met psychologenpraktijk Oosteinde. (www.evertluning.nl)