Disclaimer

Disclaimer PMC Nederland

PMC Nederland spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Wanneer er desondanks onjuistheden in voorkomen, aanvaardt PMC Nederland daarvoor geen aansprakelijkheid, noch voor enige directe dan wel indirecte schade, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. PMC Nederland behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website kunnen wij niet garanderen. PMC Nederland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste of onvolledige informatie op deze website, noch voor schade door storingen.

PMC Nederland garandeert niet dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen en verwerken ervan. Zij aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige overdracht van door haar ontvangen en verzonden elektronische berichten.

PMC Nederland behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PMC Nederland is het niet toegestaan hyperlinks naar de website van PMC Nederland aan te bieden. PMC Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar in hyperlinks of anderszins wordt verwezen.