Bedrijfsfysiotherapeutische zorg

Op het gebied van bedrijfsfysiotherapeutische zorg heeft het PMC een samenwerking met BuroVitaal.

Open inloopspreekuur

Door vroegtijdige en adequate signalering van werkgerelateerde klachten, kan de fysiotherapeut middels advies de verdere ontwikkeling van klachten verhelpen en daardoor verzuim voorkomen. Daar waar nodig kan een geringe interventie plaats vinden. De medewerker krijgt inzicht in eigen handelen. Door een gedragsmatige benadering leert de medewerker verergering van klachten te voorkomen.

 

Het open inloopspreekuur vindt in overleg met de werkgever plaats op de werkplek of op korte afstand van het bedrijf.

Uitgebreide screening

Indien het advies onvoldoende is kan er in overleg met de werkgever een uitgebreid onderzoek plaats vinden. Op basis van de
volgende onderdelen wordt er een advies en een stappenplan gemaakt:

  • anamnese
  • algemeen onderzoek (psychosociaal en fysiek)
  • fysieke testen (algemeen, kracht- uithoudingsvermogen)
  • werkplekbezoek (analyse)

Naar aanleiding van de resultaten en het advies wordt een interventietraject gekozen waardoor verzuim voorkomen kan worden.
De behandelinterventies worden vergoed conform de geldende CTG tarieven of volgens gemaakte prijsafspraken tussen werkgever en BuroVitaal Meppel.
Voor meer informatie of voor het maken van afspraken kunt u contact opnemen.