Arbeidreïntegratieprogramma

ArbeidreïntegratieprogrammaHet Arbeidreïntegratieprogramma is een traject bedoeld voor medewerkers die (dreigen te) verzuimen van werk ten gevolge van functiebeperkingen.

Over  is het algemeen bestaan er al langere tijd klachten van het houding- en bewegingsapparaat. Verbetering van deze beperkingen leidt tot werkhervatting. Na de intake vindt een uitgebreide screening plaats waarbij het volgende protocol gehanteerd wordt:

  • anamnese
  • algemeen onderzoek (psychosociaal en fysiek)
  • fysieke testen (algemeen, kracht- uithoudingsvermogen)
  • werkplekbezoek (analyse)

Indien noodzakelijk (bij psychosociale probleemstukken) wordt de expertise van een bedrijfsmaatschappelijk werker en/of een bedrijfspsycholoog aangetrokken in overleg met de betrokken partijen.

Arbeidreïntegratieprogramma ZakelijkNaar aanleiding van de resultaten en het advies wordt een interventietraject gekozen waardoor verzuim voorkomen kan worden of tot een minimum beperkt kan blijven.
De interventie is zowel revaliderend als preventief. Er wordt gewerkt aan zowel fysieke als mentale belastbaarheid. Richting werkhervatting vormen werkstijlverbetering en arbeidsduurbelasting gedurende 12 weken met een frequentie van 3 interventies per week enkele belangrijke aandachtspunten.
De training vindt plaats bij het Paramedisch Centrum Meppel.

De werkgever kan in aanmerking komen voor vergoeding indien er binnen de collectieve verzekering verzuimprevent is afgesloten. Is dit niet het geval dan worden over de kosten vastgesteld in overleg tussen opdrachtgever en PMC Meppel.
Voor meer informatie of het maken van afspraken kunt u contact opnemen.