Preventieve RSI-scholing en training

Preventieve RSI-scholing en training

Deze scholing / training is bedoeld voor iedereen die, door herhaalde werkzaamheden of veelvuldig dezelfde houding cq. handelingen tijdens het werk moet verrichten, overbelasting van het houding- en bewegingsapparaat dreigt te ontwikkelen of reeds overbelast is. Hierdoor kunnen RSI-klachten ontstaan.

Er wordt ingegaan op de ontstaanspatronen van waaruit logische handvatten aangereikt worden waarmee de deelnemer zelf het patroon kan doorbreken. Door een gedragsgeoriënteerde aanpak leert de deelnemer zijn valkuilen kennen en inzicht in eigen handelen. Tijdens de training komt het volgende aan bod:
inleidende functionele anatomie van de wervelkolom, schouder en arm tot pols
belastingspatronen die tot overbelasting kunnen leiden
tips en oefeningen om deze belastingspatronen te doorbreken
werkhouding in relatie tot werkplek
actieve benadering om zelf problemen aan te pakken
De scholing wordt gegeven op één dagdeel. Indien nodig kan de scholing uitgebreid worden. De scholing vindt plaats binnen het bedrijf of in overleg bij het PMC Meppel i.v.m. de diverse oefensituaties.
De werkgever kan in aanmerking komen voor vergoeding indien er binnen de collectieve verzekering verzuimprevent is afgesloten. Is dit niet het geval dan worden over de kosten vastgesteld in overleg tussen opdrachtgever en PMC Meppel. Voor meer informatie of het maken van afspraken kunt u contact opnemen.