Medisch fitness

Werken aan je gezondheid onder deskundige begeleiding? Sporten en/of actief bewegen ondanks een beperking of handicap? Dat kan!!
Medisch fitness is een bewegingsprogramma begeleid door een ( sport) fysiotherapeut. Dit programma is met name geschikt voor mensen met persoonlijke bewegingsklachten die een beperking tot gevolg hebben. Dit kunnen bij voorbeeld mensen zijn: met een chronische ziekte (reuma, diabetes, hart- en vaataandoeningen, CARA, etc.)
Routing: De eerste afspraak voor medisch fitness vindt plaats met een sportfysiotherapeut. De therapeut stelt een trainingsprogramma op naar aanleiding van door u vooraf gestelde doelen en legt de oefeningen uit. De trainingen worden individueel of gezamenlijk in kleine groepen uitgevoerd. Er vindt een periodieke controle plaats met bijstelling van het programma.
“Met inspanning ontspanning” : dat sporten naast gezond ook leuk kan zijn bewijst dit programma!