Bedrijfszorg, Tigra Meppel

Tigra Meppel is een zelfstandig onderdeel van TIGRA Gezondheidsmanagement, een landelijk opererende organisatie binnen het werkveld van arbeid en gezondheid.

Met 40 vestigingen is TIGRA hiermee het grootste onafhankelijke netwerk van trainingsinstituten gericht op verzuimpreventie, werkhervatting en gezondheidsbevordering. TIGRA kent in al haar dienstverlening een sterk modulair karakter en kan daarmee te allen tijde klantgericht maatwerk leveren.

Vroegtijdig signaleren

Door vroegtijdige en adequate signalering van werkgerelateerde klachten, kan de fysiotherapeut middels advies de verdere ontwikkeling van klachten verhelpen en daardoor verzuim voorkomen. Daar waar nodig kan een geringe interventie plaats vinden. De medewerker krijgt inzicht in eigen handelen. Door een gedragsmatige benadering leert de medewerker verergering van klachten te voorkomen.

Het open inloopspreekuur vindt in overleg met de werkgever plaats op de werkplek of op korte afstand van het bedrijf.

Uitgebreide screening

Indien het advies onvoldoende is kan er in overleg met de werkgever een uitgebreid onderzoek plaats vinden. Op basis van de volgende onderdelen wordt er een advies en een stappenplan gemaakt:

  • anamnese
  • algemeen onderzoek (psychosociaal en fysiek)
  • fysieke testen (algemeen, kracht- uithoudingsvermogen)
  • werkplekbezoek (analyse)

Naar aanleiding van de resultaten en het advies wordt een interventietraject gekozen waardoor verzuim voorkomen kan worden. De behandelinterventies worden vergoed conform de geldende CTG tarieven of volgens gemaakte prijsafspraken tussen werkgever en Tigra Meppel.  Voor meer informatie of voor het maken van afspraken kunt u contact opnemen.