De procedure

PMC Procedure_wachtkamerDe procedure bij het PMC

Nadat er een afspraak gemaakt is, wordt u voor uw eerste behandeling ontvangen in het paramedisch centrum. Bij de intake wordt de ontstaanswijze en het verloop van de klacht(en) in beeld gebracht.

Daarna worden middels een lichamelijk onderzoek aanvullende functietesten verricht om de diagnose vast te stellen.

Vanuit dit klachtenbeeld wordt er samen met u een behandelplan opgesteld.

Heeft de therapeut niet voldoende informatie of er is nader onderzoek gewenst?

PMC | Tussentijdse evaluatie, nauwkeurige controles…dan neemt de therapeut contact op met de betreffende huisarts/specialist. Door tussentijdse evaluatie wordt de voortgang nauwkeurig gecontroleerd. Zo wordt het behandelproces nauwlettend bijgestuurd.

Bij beëindiging krijgt de verwijzend arts schriftelijk verslag.

 

Tips!

  • Ook zonder verwijzing kunt u bij ons terecht
  • Vergeet uw verzekerings- of verwijsgegevens niet
  • Neem een handdoek mee
  • Kom een paar minuten eerder

We hopen dat u een plezierige ervaring aan het PMC overhoudt. U kunt ons ook een review geven op deze website.