Manuele therapie

Wat is manuele therapie?

De manueel therapeut is een fysiotherapie specialist.Manuele therapie is een specialisatie van fysiotherapie. Een vorm van geneeskunst welke zich richt op gezondheidsproblemen van mensen. Deze problemen uiten zich middels klachten over het bewegen en het dagelijks functioneren.

In een eerste gesprek zal de manueeltherapeut o.a. vragen naar:

  • het ontstaan van de klachten
  • wanneer klachten optreden
  • hoelang klachten bestaan
  • en wat doet de klachten toe- of afnemen.

PMC Specialisaties | Manuele therapie

Daarna volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueeltherapeut beslissen of er behandeld kan worden.De behandeling die volgt zal tot doel hebben het functioneren van het lichaam te normaliseren en balans in het lichaam te herstellen.

Tijdens de behandeling maakt de manueeltherapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueeltherapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met manipulaties ( volksmond ‘kraken’). Een gewricht wordt dan met impuls in de beperkte richting bewogen. Daarbij kan een knappend geluid gehoord worden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het niet pijnlijk.