Topsport Gelderland

Topsport Gelderland | Het steunpunt voor talentontwikkeling & topsport.

Paramedisch Centrum Apeldoorn heeft sinds 2009 een samenwerking met het Topsport Steunpunt Gelderland.

Het Topsport Steunpunt Gelderland (TSG) maakt deel uit van het Olympisch Netwerk van het NOC*NSF en vormt het steunpunt voor talentontwikkeling & topsport. Het werkgebied van het TSG omvat de provincie Gelderland. Door duidelijke afspraken te maken met NOC*NSF, overheden, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, sportbonden en andere sportorganisaties kan het TSG haar unieke plaats in dit sportlandschap uitbouwen en professionaliseren. Het belangrijkste doel hierbij is om meer en beter talenten en topsporters op het hoogste (inter)nationale niveau actief te laten zijn.

Voor wie is het TSG?

De facilitetien en ondersteuningen die het TSG biedt zijn bedoels voor:

 • Topsporters (A, B & High Potential)
 • Talentvolle sporters (Internationaal Talent, Nationaal Talent & Belofte)
 • Regionale sporters (Regio Senior & Regio Junior)

Daarnaast kunnen ook topcoaches en verenigingen, die op het hoogste nationale niveau actief zijn, bij het TSG terecht voor topsportgerelateerde informatie en vragen.

Wat doet het Topsport Steunpunt Gelderland?

Alle randvoorwaarden moeten optimaal zijn voor een sporter om volledig met een sportcarriere bezig te kunnen zijn en uiteindelijk topprestaties te kunnen leveren. Het TSG richt zich op het begeleiding en ondersteuning van de sporter op weg naar deze topprestaties. Dit alles in de omgeving waar de sporter woont, sport en naar school gaat of werkt. Voor het creeren van optimale randvoorwaarden werkt het TSG op verschillende gebieden samen met haar partners, te weten:

Maatschappelijk

 • onderwijsfaciliteiten
 • huisvesting
 • (aangepast) werk en cursussen
 • carriere coaching

(Para)Medisch

 • sportartsen
 • sportfysiotherapeuten
 • sportdietisten
 • sportpsychologen
 • sportmasseurs

 

Sporttechnisch

 • accommodaties
 • materiaal
 • technisch kader
 • fitness-/krachttraining
 • sponsoring

TSG heeft met o.a. PMC APELDOORN goede ervaringen en contacten waardoor zij de topsporters, talentvolle sporters en hun coaches verwijzen naar de juiste instellingen en personen binnen haar netwerk. De uiteindelijke doelstelling van het TSG is om elke sporter een “pakket op maat” aan te kunnen bieden.

Voor meer informatie zie ook : www.topsportgelderland.nl