Kosten & Vergoedingen

Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel

Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering.

Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg, dit deel wordt het basisverzekering genoemd. De basisverzekering vergoedt in een volgende gevallen fysiotherapie:

  1. Fysiotherapie voor chronische patiënten. Chronisch staat in dit geval voor aandoeningen welke voorkomen op de ‘Lijst van Minster Borst’. De eerste negen behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Vanaf de tiende behandeling wordt fysiotherapeutische behandeling vergoed uit het basispakket.
  2. Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen). Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Aansluitend komt de vergoeding uit het aanvullende pakket, afhankelijk van de door u gekozen aanvullende verzekering.

Is er sprake van een chronische indicatie, dan vallen alle behandelingen fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar onder de basisverzekering.

Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie uit de aanvullende verzekering vergoed. Iedere zorgverzekeraar heeft eigen invulling gegeven aan de aanvullende pakketten. Afhankelijk van uw keuze in pakket (aanvullende verzekering) heeft u recht op een aantal behandelingen per kalenderjaar. Informatie over uw soort aanvullende verzekering en daarmee het aantal behandelingen fysiotherapie waar u recht op hebt, vindt u terug op de polis.

Voor een actueel overzicht van de vergoedingen in 2012 verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat. Zij helpen u graag verder.

U kunt hier een pagina bekijken over het Eigen risico en fysiotherapie in 2012.

Na afloop van iedere maand wordt de rekening ingediend bij de gecontracteerde zorgverzekeraar. In alle overige gevallen wordt de rekening naar de cliënt gestuurd.