Tarieven

Screening € 17,50
Intake en onderzoek na screening € 35,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Reguliere zitting fysiotherapie € 35,00
Kinderfysiotherapie € 45,00
Manueel therapie € 45,00
Lange zitting/complexe zorgvraag € 57,00
Eenmalig consult fysiotherapie € 35,00
Eenvoudig rapport fysiotherapie € 32,00
Instructie/overleg met ouders € 33,00
Telefonische zitting € 17,50
Zitting buiten reguliere werktijden € 47,00
Uitgebreide verslaglegging € 69,00
Toeslag aan huis behandeling € 15,00
Niet nagekomen afspraak (ft) € 32,00
Niet nagekomen afspraak (mt, kt) € 40,00