Tarieven

In de onderstaande tabel vindt u de standaard* tarieven voor zorg van het Paramedisch centrum.

Tarieven zijn per persoon per zitting en gelden indien uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft of als u niet voor onderstaande verzekerd bent.*

 

Reguliere zitting fysiotherapie € 44,-
Manueel therapie € 53,75
Lange zitting/complexe zorgvraag € 66,25
Screening € 26,-
Intake en onderzoek na screening € 44,-
Intake en onderzoek na verwijzing € 53,75
Eenmalig consult € 66,25
Echografie € 71,75
Eenvoudig rapport fysiotherapie € 44,-
Instructie/overleg met ouders € 44,-
Telefonische zitting € 32,75
Zitting buiten reguliere werktijden € 53,75
Toeslag aan huis behandeling € 24,-
Niet nagekomen afspraak (ft) € 42,-
Niet nagekomen afspraak (mt, kt) € 51,-
Niet nagekomen afspraak (echo) € 71,75