Tarieven

Reguliere zitting fysiotherapie € 37,25
Manueel therapie € 47,00
Lange zitting/complexe zorgvraag € 58,00
Screening € 19,50
Intake en onderzoek na screening € 37,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 47,00
Eenmalig consult € 55,00
Kinderfysiotherapeutisch rapport € 38,00
Kinderfysiotherapie € 47,00
Eenvoudig rapport fysiotherapie € 35,00
Instructie/overleg met ouders € 35,00
Telefonische zitting € 20,50
Zitting buiten reguliere werktijden € 49,00
Toeslag aan huis behandeling € 17,00
Niet nagekomen afspraak (ft) € 34,00
Niet nagekomen afspraak (mt, kt) € 42,00