Tarieven

In de onderstaande tabel vindt u de standaard* tarieven voor zorg van het Paramedisch centrum.

Tarieven zijn per persoon per zitting en gelden indien uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft of als u niet voor onderstaande verzekerd bent.*

 

Reguliere zitting fysiotherapie € 39,50
Manueel therapie € 49,25
Lange zitting/complexe zorgvraag € 60,25
Screening € 21,75
Intake en onderzoek na screening € 39,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,25
Eenmalig consult € 57,50
Echografie € 68,50
Eenvoudig rapport fysiotherapie € 39,50
Instructie/overleg met ouders € 37,25
Telefonische zitting € 22,75
Zitting buiten reguliere werktijden € 51,50
Toeslag aan huis behandeling € 19,50
Niet nagekomen afspraak (ft) € 37,00
Niet nagekomen afspraak (mt, kt) € 46,00
Niet nagekomen afspraak (echo) € 65,00