Klachtenregeling

Elke (fysio-)therapeut werkzaam binnen het PMC poogt zijn of haar vak zo correct en professioneel mogelijk uit te oefenen. Indien er desondanks toch klachten over de behandeling of de bejegening ontstaan, dan is het goed om dat te laten weten aan de betreffende collega, het secretariaat of de praktijkeigenaar.

Een andere mogelijkheid is om via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Levert dit gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u eventueel ook contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG).

Er zijn drie instanties waar men klachten behandelt. Dit zijn allemaal onafhankelijke instanties. De behandeling van de klacht is kosteloos en alle commissies gaan zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

  1. Klachtencommissie van het KNGF
  2. De Commissie van Toezicht van het KNGF
  3. Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door de cliënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders/verzorgers. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. De klacht dient zo duidelijk mogelijk omschreven te worden met vermelding van naam en adres.

Adressen

Klachtencommissie van het KNGF

Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Verenigingstuchtrecht van het KNGF

Commissie van Toezicht Secretaris Commissie van Toezicht KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Regionaal Tuchtcollege

stuur uw brief afhankelijk van uw woonplaats naar het regionale tuchtcollege.

Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland en Drenthe)

Postbus 11144
9700 CC Groningen
tel. 050 – 5992641

Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Flevoland en Gelderland)

Postbus 10067
8000 GB Zwolle
tel. 038 – 8884444